Konkurs: O jakim prezencie marzy Święty Mikołaj?

15.12.2015

Regulamin

Konkursu "O jakim prezencie marzy Świety Mikołaj"

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszym regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs, dla osób fizycznych zwany w dalszej części regulaminu „Konkursem”

 2. Organizatorem Konkursu jest IMG S.A. z siedzibą w Elblągu przy ul. Kowalskiejz siedzibą w Gdyni, przy ul. Strzelców 40 lok. 25, 81-586 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000367238 , Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII, Wydział Gospodarczy KRS, posiadającą numer REGON: 142621752 oraz numer NIP: 7010264454, z kapitałem akcyjnym w kwocie 123 076,90 w całości opłaconym,

 3. Konkurs będzie się odbywać w okresie od 15.12-22.12.2015 na funpagu firmy.

II ZASADY KONKURSU

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest odpowiedź na pytanie konkursowe: „O jakim prezencie marzy Święty Mikołaj?”

 2. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy umieszczać pod postem konkursowym.

 3. Każdy uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

 4. Umieszczenie komentarza pod postem konkursowym jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 5. Konkurs wygrywa osoba, która udzieli najciekawszego komentarza.

 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 23.12.2015 roku.

 7. Zwycięzców wyłoni komisja składająca się z 3 przedstawicieli Organizatora.

 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie www.facebook.com/SportsArtFitnessPL.

 9. Uczestnik konkursu wyraża, w przypadku wygranej, zgodę na kontakt ze strony organizatora za pośrednictwem profilu uczestnika na Facebooku zawierający informację o wygranej oraz dane kontaktowe do organizatora w celu uzgodnienia terminu odbioru nagrody. W przypadku braku kontaktu ze strony uczestnika konkursu z organizatorem w terminie 3 dni, nagroda przechodzi na uczestnika konkursu, który udzielił jako kolejny najciekawszego komentarza.

 10. Nagrodą za pierwsze miejsce jest udział w specjalistycznym szkoleniu trenerskim.

 11. Nagrodą za drugie miejsce jest zestw do treningu marki Gipara.

 12. Nagrody nie podlegają wymianie na ich równowartość w gotówce.

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zgłoszenie do konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu.

 2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych (dz. U. Z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora Danych Osobowych dla celów organizacji Konkursu.

 3. Uczestnik wyraża zgodę na kontakt ze strony organizatora za pośrednictwem profilu uczestnika na Facebooku.

 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania konkursu na stronie internetowej organizatora : www.sportsartfitness.pl

NOUTATI

AVEŢI ÎNTREBĂRI?

Dacă aveţi întrebări referitoare la oferta noastră vă invităm să ne contactaţi. Ne vom stradui sa dam un raspuns prompt si complet intrebarilor Dumneavoastra.

SCRIEŢI-NE

Proszę prawidłowo wypełnić formularz.

Dziękujemy za zgłoszenie.

NUMELE ŞI PRENUMELE
TELEFONUL
ADRESA DE E-MAIL
MESAJ

TRIMITE

Drogi Kliencie,

zważywszy, że od dnia 25.05.2018 r. swoje bezpośrednie zastosowanie ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - określane jako „RODO”), Administrator Twoich danych osobowych (IMG S.A. z siedzibą w Gdyni) chciałby Cię poinformować na jakich zasadach zbiera oraz przetwarza Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem tych danych osobowych.

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w naszej zaktualizowanej Polityce Prywatności, z którą możesz zapoznać się klikając tutaj.

Pozdrawiamy,
Zespół IMG S.A.