Czy można pozyskać dofinansowanie na wyposażenie siłowni?

13.11.2020

Coraz więcej ludzi stawia nacisk na zdrowy styl życia - ruch, zbilansowane posiłki, work-life balance. Jednym ze skutków tej zmiany myślenia jest powstawanie coraz większej liczby siłowni i klubów fitness. Jednak kluczową barierą wejścia na rynek usług fitness jest finansowanie. Skąd pozyskać środki na otwarcie siłowni? Czy można pozyskać finansowanie z zewnątrz?

Co wpływa na koszty otwarcia siłowni?

Koszty otwarcia siłowni są bardzo duże i w zasadzie nie ma górnej granicy finansowej, bo zawsze można coś ulepszyć, powiększyć i dodać coś nowego. Do głównych kosztów otwarcia siłowni należą wynajem lub zakup przestrzeni na siłownię oraz dostosowanie jej do standardów i norm. Kolejnym istotnym kosztem jest sprzęt do siłowni i inne elementy wyposażenia, które musi wytrzymać możliwie najdłuższy czas ciągłego używania. Z tego względu radzimy  wybierać jedynie wyposażenie siłowni o najwyższych parametrach jakościowych. Nie bez znaczenia jest również odpowiedni serwis posprzedażowy i gwarancja producenta.

Kolejnym elementem są koszty stałe, czyli wydatki na personel, podatki, rachunki. Ponadto jak każdy biznes siłownie generują konieczność stworzenia i realizacji planów marketingowych i sprzedażowych. Lista wydatków nie jest więc krótka i przyszły właściciel powinien stworzyć kosztorys ich przed realizacją inwestycji.

Koszt otwarcia siłowni może się wahać w zależności od miejsca, w którym siłownia będzie się mieścić. Zupełnie inne koszty otwarcia będą w centrum Warszawy a jeszcze inne w małej miejscowości w województwie podlaskim. Należy także zorientować się, jaka ilu jest konkurentów, jaki poziom reprezentują i jakie usługi oferują. 

Otwarcie klubu fitness to nie lada wyzwanie pod względem organizacyjnym, jak i finansowym. Oba aspekty muszą być doskonale przeanalizowane i skalkulowane. Ważne jest, aby przewidzieć w analizie rezerwowy budżet, gdyż w każdym projekcie, niezależnie od stopnia przygotowania, mogą pojawić się komplikacje w postaci opóźnień lub nieuwzględnionych kosztów.

Leasing

Leasing najczęściej stosuje się w branży fitness w przypadku sprzętu do siłowni. Ze względu na jakość maszyn fitness i urządzeń siłowych ich ceny wahają się od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych za sztukę. Niewielu przedsiębiorców jest w stanie zapłacić całą kwotę gotówką.

Główną zaletą leasingu jest to, że urządzenia praktycznie od razu są przekazany i gotowe do użytkowania. Leasing na sprzęt fitness uznaje się także za tzw. koszt operacyjny, dzięki czemu co miesiąc można go odliczyć od podatku.

Wielkość wkładu własnego, miesięczna kwota leasingu, jego długość czy ubezpieczenia i gwarancje są zwykle kwestią indywidualną, którą ustala się w zależności od potrzeb i możliwości.

Dotacje 

Dotacje z LGD

Lokalne Grupy Działania (LGD) przyznają dofinansowanie na uruchomienie działalności gospodarczej oraz dla przedsiębiorstw, które chcą się rozwijać. W przypadku otwarcia siłowni wartość dotacji może sięgać nawet do 100 000 zł, a w przypadku rozwoju przedsiębiorstwa nawet do 300 000 zł. Przyznane dofinansowanie można przeznaczyć m.in. na wyposażenie siłowni i marketing, remont lokalu. Proces pozyskania dotacji jest wieloetapowy i należy gruntownie zapoznać się z jego szczegółami.

Dotacje z Unii Europejskiej

Aby otrzymać dofinansowanie z urzędu pracy na otwarcie firmy, należy przez 12 miesięcy być bezrobotnym, biernym zawodowo, reemigrantem, imigrantem, osobą niepełnosprawną lub zatrudnioną na umowie krótkoterminowej. Maksymalna kwota dofinansowania to 6-krotność średniej krajowej. Pieniądze z tego dofinansowania można z powodzeniem przeznaczyć na zakup urządzeń fitness i siłowych, oprogramowania dla siłowni czy na marketing siłowni. Dodatkowo otrzymuje się także wsparcie pomostowe, które można przeznaczyć na bieżące funkcjonowanie firmy.

Proces starania się o dotację unijną może zająć kilka miesięcy i składa się z 3 etapów. W pierwszym etapie należy złożyć formularz ze skróconym biznesplanem i pomysłem na biznes. Po pozytywnej weryfikacji nadchodzi drugi etap, gdzie operator, czyli firma, która rozdziela środki, przeprowadza szkolenie z zakresu działalności firmy - księgowość, prawo, marketing. W trzecim etapie tworzy się kompleksowy biznesplan i jego pozytywna ocena gwarantuje przyznanie środków na otworzenie działalności. Jeżeli rozważasz skorzystanie z dofinansowania unijnego, dokładnie zapoznaj się z warunkami dofinansowania. 

Pozyskanie inwestora

Można też pozyskać zewnętrznego inwestora lub kilku inwestorów. Ich poszukiwania należy rozpocząć po napisaniu biznesplanu siłowni. Szczegółowy i przemyślany biznesplan w tym wypadku jest fundamentem, który pozwoli zainteresować swoim projektem podmioty z kapitałem inwestycyjnym. W poszukiwaniach inwestorów bardzo ważne są umiejętności miękkie tj. komunikatywność, kultura osobista, asertywność. 

W tym wypadku trudno oszacować, jaką kwotę można pozyskać i na jakich warunkach, gdyż takie kwestie są ustalane indywidualnie. Należy przede wszystkim skupić się na zbudowaniu pozytywnej relacji z inwestorem.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt jest jedną z podstawowych możliwości uzyskania finansowania, jednak istnieje kilka szczególnych rodzajów kredytu na jakie warto zwrócić uwagę. Kredyt inwestycyjny, jak nazwa wskazuje, dotyczy stricte inwestycji. Można go wziąć maksymalnie na okres 60 miesięcy, a okres wykorzystania kredytu może trwać najdalej do terminu zakończenia inwestycji. Wśród kredytów inwestycyjnych można wyróżnić kredyt na inwestycje wskazane, gdzie kredytodawca określa cel kredytu. Wskazanie celu zwykle wiąże się z korzystniejszymi warunkami lub uproszczeniem procedur kredytowych. 

Kredyt inwestycyjny dla nowych firm ustanawia się szczególny sposób zabezpieczenia np. zastaw lub gwarancja de minimis. Gwarancja de minimis udzielana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i polega ona na tym, że w przypadku niespłacenia zobowiązania w danym terminie, BGK jako gwarant reguluje zobowiązanie, a następnie przedsiębiorstwo musi wraz z odsetkami spłacić BGK.

Dofinansowanie a oszczędzanie

Przy otwieraniu siłowni, tak jak przy innych projektach, należy oprócz pozyskania finansowania skupić się na mądrym dysponowaniu posiadanym budżetem. Przy wydawaniu nawet najmniejszych kwot, trzeba widzieć cel, do którego się dąży i mieć pewność, że ten wydatek jest optymalny względem innych opcji. Ponadto, należy nastawić się na negocjowanie cen. Ta umiejętność przyda się praktycznie na każdym etapie tworzenia siłowni - od wynajmu nieruchomości aż do umowy kredytowej.

Na czym nie warto oszczędzać?

Na konsultacjach prawnych. Umowy kredytowe, najmu i leasingu są dużymi zobowiązaniami finansowymi, które wiążą strony umowy na wiele lat. Zawierane umowy powinny zostać przeczytane wzdłuż i wszerz, a ich podpisanie powinno wynikać ze świadomej decyzji obydwu stron.  

Nie warto oszczędzać na jakości. Otwierając siłownię, należy spojrzeć na nią jak na wieloletnią inwestycję. Właśnie dlatego jakość powinna być jedną z kluczowych wartości, zwłaszcza jeśli chodzi o sprzęt na siłownię. Serwis i naprawa sprzętu powoduje jego wyłączenie z użycia, a każda taka przerwa sprawia, że sprzęt na siebie nie zarabia i generuje wyłącznie niepotrzebne koszty.

Aktualności

Masz pytania?

Jeśli masz pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania szybko i wyczerpująco.

Proszę prawidłowo wypełnić formularz.

Dziękujemy za zgłoszenie.

Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Województwo
Wiadomość


Wyślij