Zapraszamy kluby do konkursu

13.03.2013

Super konkurs tylko dla klubów z naszym sprzętem.

Masz u siebie nasze urządzenia to zgłoś swój klub do konkursu i zmobilizuj swoich klientów do ćwiczeń.

Napisz kilka zdań i prześlij nam zdjęcie lub logo klubu. My umieścimy twoją „reklamówkę” na naszej stronie facebooka i będziemy czekać na „LIKE'i” od twoich klientów. Klub, który uzbiera największą liczbę „LIKE'ów”  do 10 kwietnia o godzinie 9.00, wygrywa bieżnię T652 i rower C572U.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: paulina@imgfitness.pl

Dodatkowo spośród wszystkich którzy zagłosują w naszym konkursie rozlosujemy 2 Macbook'i, 2 iPad'y i 2 roczne członkostwa w klubie, na który głosowali.

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU DLA KLUBÓW

  I POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady na jakich odbywa się Konkurs dla Klubów, zwany w dalszej części regulaminu "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest International Medical Group z siedzibą w Elblągu 82-300 przy ul. Kowalskiej 8-9/7.
3. Konkurs będzie się odbywać w okresie od 18 lutego 2013 do 10 kwietnia 2013r.

3. Konkurs przeznaczony jest dla klubów fitness oraz klientów klubów fitness.

 II ZASADY KONKURSU

1. Warunkiem uczestnictwa klubu w Konkursie jest wysłanie do Organizatora zdjęcia lub logo swojego klubu wraz z krótkim opisem. Organizator umieści zdjęcie z opisem jako post na stronie www.facebook.com/SportsArtFitnessPL

Zwycięzcą zostanie klub, który otrzyma największą liczbę „LIKE'ów” pod postem.

2. Pośród wszystkich, którzy zagłosują w Konkursie dodatkowo rozlosowane będą nagrody. Osoba, która zostanie wylosowana, będzie musiała odpowiedzieć na jedno pytanie konkursowe: „Czym zajmuje się firma SportsArt?”. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe, nagroda przepada, a procedura losowania zostanie powtórzona.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 10 kwietnia 2013 roku.

4. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.facebook.com/SportsArtFitnessPL

5. Nagrodami w Konkursie dla klubu są bieżnia T652 oraz rower C572U, nagrodami dla osób głosujących na swoje kluby są 2 Macbook'i, 2 iPady i 2 roczne członkostwa w klubie.

6. Nagrody o których mowa w ust. 4 zostaną wysłane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród firmą kurierską.

8. Koszt wysyłki nagród pokrywa Organizator.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę.

10. Organizator pokrywa koszty podatku od nagród dla Uczestników.

 

III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Przesłanie zgłoszenia do Konkursu przez Uczestnika jest równoznaczne i następuje jednocześnie ze złożeniem Organizatorowi przez Uczestnika następujących oświadczeń i gwarancji:

 a) Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości;

b) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Administratora Danych Osobowych dla celów organizacji Konkursu, wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz wydania nagród jak również do publikowania tych danych na stronie internetowej profilu społecznościowego Facebook (www.facebook.com/SportsArtFitnessPL). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do danych oraz możliwość ich poprawiania.

 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Uczestników w czasie trwania Konkursu, na stronie internetowej Organizatora (www.imgfitness.pl) oraz w siedzibie firmy.

Aktualności

Masz pytania?

Jeśli masz pytania odnośnie naszej oferty zapraszamy do kontaktu z nami. Postaramy się odpowiedzieć na Twoje pytania szybko i wyczerpująco.

Proszę prawidłowo wypełnić formularz.

Dziękujemy za zgłoszenie.

Imię i nazwisko
Telefon
Adres email
Województwo
Wiadomość


Wyślij